Magister mediów i komunikacji

Informacje ogólne

Opis programu

Program mgr został pomyślany jako połączenie kształcenia akademickiego i zawodowego, a jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby przemysłu. Program składa się z trzech strumieni: Pisanie dla mediów w zmieniającym się świecie mediów Przedsiębiorstwo reklamowe i.

Program Magister jest w dwóch formatach: Pełny Czas (12 miesięcy) i niepełnym wymiarze czasu (24 miesięcy)

Warunki przyjęcia

Pierwszego stopnia w odpowiedniej dyscypliny (co najmniej drugiej klasy niższej ligi). Kandydaci na HND lub jego odpowiednik musi posiadać dyplom studiów podyplomowych z uznanych uczelni, aby zastosować.

Studia wieczorowe MSc

Dodatkowe wymagania

3 lata doświadczenia zawodowego dyplomowy pisać najlepiej w pozycji mediów i komunikacji

Czas trwania: 24 miesiące (4 semestry i 3 miesiące stażu =

Studia magisterskie

Dodatkowe wymagania

1 rok doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów. NYSC wystarczy.

Czas trwania: 12 miesięcy (2 semestry i 3 miesiące staże) Opłata za rozpatrzenie wniosku: N10,000

Ostatnia aktualizacja Kwi 2015

Informacje o uczelni

Pan-Atlantic University contributes to national development through the provision of academic programmes that are relevant to the needs of the country

Pan-Atlantic University contributes to national development through the provision of academic programmes that are relevant to the needs of the country Pokaż mniej