Magister finansów i księgowości -

Informacje ogólne

Opis programu

ACCA jest największą i najszybciej rozwijającą się organizacją międzynarodową zrzeszającą specjalistów z dziedziny finansów i księgowości. Certyfikat ACCA jest jednym z najbardziej prestiżowych kwalifikacji w tej dziedzinie, docenianym przez pracodawców na całym świecie: http://studiujzacca.pl/ i http://accapolska.pl/.

Akademii Nauk Stosowanych w Sopocie jest akredytowany przez ACCA (Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów), dlatego możemy zaoferować specjaliście ACCA Finanse i Księgowość studentom studiów drugiego stopnia.

Specjalizacja jest skierowana do osób chcących osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dziedzinie rachunkowości, audytu i finansów.

Program specjalizacji zapewnia absolwentom możliwość zwolnienia z 9 egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatu ACCA.

ACCA jest prestiżową placówką dla profesjonalistów zajmujących się rachunkowością, oferującą kwalifikacje w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania oraz standardy istotne z punktu widzenia biznesu. ACCA działa w 181 krajach. Jest uznawany przez państwa członkowskie UE. Działa w Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Australii (więcej na: www.accaglobal.com).

Politechnika Sopot jest jedynym uniwersytetem niepublicznym w północnej Polsce, oferującym studia drugiego stopnia w dziedzinie finansów i rachunkowości ACCA, z równoczesną możliwością podjęcia studiów podyplomowych w dziedzinie finansów i rachunkowości.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra i / lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dlaczego warto wybrać studia drugiego stopnia w zakresie finansów i rachunkowości ACCA?

  • ACCA zapewnia wszechstronną i praktyczną wiedzę w dziedzinie finansów i rachunkowości, która umożliwia pracę na różnych stanowiskach.
  • ACCA uczy nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa, a także specjalizuje się w audytach i podatkach.
  • ACCA jest najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą specjalizować się w finansowaniu korporacyjnym.
  • Absolwenci ACCA są dobrze zorientowani w międzynarodowym biznesie, a jednocześnie rozumieją lokalną kondycję.
  • Absolwenci ACCA mają tę samą wiedzę, niezależnie od miejsca / kraju ich ukończenia.
  • Absolwenci ACCA korzystają z jednolitego, standardowego słownictwa finansowego i biznesowego.
  • Absolwenci ACCA mogą skutecznie konkurować na rynku pracy w swoim kraju i poza jego granicami.

Kwalifikacja ACCA na Politechnice Sopockiej

Studia drugiego stopnia w zakresie finansów i rachunkowości ACCA stanowią okazję do ukończenia modułów F1-F9, po uzupełnieniu modułu etycznego on-line i zdania trzech egzaminów w organizacji ACCA - zdobywając Advanced Diploma in Accounting and Business.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

Choosing proper school is both an important and difficult decision.Your future depends on that.You must consider individual abilities and predispositions as well as all arguments for and against. You ... Czytaj więcej

Choosing proper school is both an important and difficult decision.Your future depends on that.You must consider individual abilities and predispositions as well as all arguments for and against. You must know what job you would like to have in future ,what your interests are and what labour dimand is both in Poland and in the European Union. Pokaż mniej