Magister filozofii

Informacje ogólne

Opis programu

BOND Business School

WYMAGANIA WSTĘPNE
Wejście do magistra filozofii wymaga tytuł licencjata z wyróżnieniem w odpowiedniej dyscypliny, z dowodów na zdolność do prowadzenia badań nadzorowanego; lub równoważne kwalifikacje uznane przez Komitet Badań Naukowych.

OPIS PROGRAMU
Master of Philosophy rozwija niezależnych umiejętności badawczych i zdolność do odniesienia do konkretnego tematu badawczego w szerokich ramach wiedzy. Program kładzie duży nacisk na niezależnego dochodzenia (inicjatywy), dokładne zrozumienie specyficznej wiedzy, kompetencji w domenie metodologii badań oraz na umiejętność porozumiewania się wyniki badań. Program ten służy jako droga do doktora (PhD).

Struktura programu
Magister kandydaci będą wymagane do pomyślnego ukończenia trzech przedmiotów metodologii badań, w tym analizy jakościowej i ilościowej, w pierwszym roku kandydatury. Potwierdzenie procesu kandydatury zachodzi na koniec pierwszego roku rejestracji do oceny postępu i przydatności do dalszego w stopniu.

Rozprawa powinna być głównym, znacząco oryginalne, teoretyczne i empiryczne badania kwestii odnoszących się do dużego pola studenta studiów. Bond Business School oczekuje studenci ściśle współpracować z pracownikami, a być narażone na działalność badawczą pracowników i innych studentów. Nie byłoby niczym niezwykłym dla studenta i nadzorującej bycia współautorzy w publikacji powstałych w wyniku rozprawy studenta.

NADZÓR
Każdy student będzie nadzorowana przez co najmniej dwa odpowiednio wykwalifikowanej kadry akademickiej. Bond Business School jest odpowiedzialna za zatwierdzanie propozycji pracy doktorskiej studenta przed procesem badania.

PROFESJONALNE EFEKTY
Master of Philosophy zapewni Ci umiejętności badawczych do kariery akademickiej w sektorze uniwersyteckim lub ról w organizacji intensywnych badań.

WYDZIAŁ społeczeństwa & Design

WYMAGANIA WSTĘPNE Minimalne wymagania dla dopuszczenia do magistra filozofii jest ukończenie Level 7 kwalifikacji (licencjat) w tej samej dyscyplinie.

Program ten oferuje możliwość podjęcia rozszerzoną i koncentruje się badania w konkretnym obszarze zainteresowań badawczych lub rozwoju twórczości ci. W pewnych okolicznościach może być używany jako droga do studiów doktoranckich, w oczekiwaniu na odpowiednie atesty.

Kandydaci będą musieli przedstawić dzieło na łączną kwotę 30.000 do 40.000 słów lub równoważną masę pracy dla projektu Creative Arts.

Temat musi być zatwierdzone przez Wydział i odpowiedni nadzór musi być dostępny.

Ostatnia aktualizacja Cze 2016

Informacje o uczelni

RIGHT NOW, this moment, the world is changing. Big changes, small changes, climate changes, gear changes… The future belongs to those that are making history now, the quick thinkers acting on their fe ... Czytaj więcej

RIGHT NOW, this moment, the world is changing. Big changes, small changes, climate changes, gear changes… The future belongs to those that are making history now, the quick thinkers acting on their feet now, and the innovators blazing new trails now. With so much happening in the world, why wouldn’t you learn from right now? The way we learn at Bond University means you’ll never be left behind. You’ll experience things at Bond that will push you forward. At Bond University, you will learn how to learn in the now. We are challenging, volunteering, practicing and collaborating. RIGHT NOW, you could learn from everyone and everything from a university that values now. Pokaż mniej