MTECH Master of Technology

Informacje ogólne

Opis programu

Stopień Master of Technology (MTEC) wymaga od wszystkich studentów ukończenia co najmniej 33 godzin kredytowych absolwentów. Z 33 godzin absolwentów, co najmniej 18 z tych godzin musi być na poziomie 60000, a co najmniej 21 godzin musi zostać podjętych na kursach oferowanych przez Kolegium Aeronautyki i Inżynierii (przedrostek nazwy kursu AERN lub TECH).

Opis

Master of Technology oferuje program nauczania, który zapewnia studentom zaawansowaną wiedzę techniczną i zarządczą oraz umiejętności, które spełniają potrzeby pracowników technicznych w przemyśle i biznesie. Program umożliwia studentom elastyczność wyboru kursów, aby sprostać różnorodnym wymaganiom zawodowym w szybko zmieniających się dziedzinach w biznesie, inżynierii i technologii.

Program oferuje zajęcia z różnych dziedzin, w tym aeronautyki / lotnictwa, technologii stosowanej, technologii komputerowej, technologii komputerowej, zarządzania budową, inżynierii i zarządzania technologią, systemów produkcyjnych / technologii inżynierii mechanicznej / mechatroniki, systemów jakości i przetwarzania promieniowania.

W pełni oferowane w:

Kent Campus

97602_FuelCellResearchTeamgroupinlab-MasterTechnologyinSustainableSystems.jpg

Warunki przyjęć

 • Licencjat z akredytowanej uczelni wyższej 1 dla bezwarunkowych przyjęć.
 • Minimum 3.000 licencjackich GPA w 4.000 punktowej skali 1 dla bezwarunkowych przyjęć.
 • Oficjalne transkrypcje.
 • Deklaracja celu (jedna strona) opisująca pochodzenie, zainteresowania i cele wnioskodawcy oraz sposób, w jaki program pomoże osiągnąć te cele.
 • Trzy listy polecające 2 .
 • Znajomość języka angielskiego - wszyscy studenci zagraniczni muszą udowodnić znajomość języka angielskiego (chyba że spełniają określone wyjątki), zdobywając jedną z następujących umiejętności:
  • Minimum 550 wyników TOEFL PBT (wersja papierowa)
  • Minimum 79 wyników egzaminu TOEFL IBT (wersja internetowa)
  • Minimum 77 punktów MELAB
  • Minimum 6,5 Wynik IELTS
  • Minimum 58 punktów PTE

Komisja rekrutacyjna Wydziału Absolwentów Wyższej Szkoły Aeronautyki i Inżynierii dokonuje przeglądu wszystkich aplikacji. Wstęp zostanie rozpatrzony na podstawie indywidualnego badania kandydata. Wnioskodawcy mający braki mogą zostać dopuszczeni warunkowo, co może obejmować wymaganie ukończenia odpowiednich studiów licencjackich, które nie będą się liczyć do uzyskania tytułu magistra.

1 Kandydaci posiadający stopień licencjata w zatwierdzonej dyscyplinie naukowej lub technologicznej i mający minimalną licencję kompozytową 3.000 GPA, zostaną przyjęci bezwarunkowo. W wyjątkowych przypadkach kandydat nieposiadający stopnia naukowego lub złożonego GPA poniżej 3.000 może zostać przyjęty, warunkowo lub bezwarunkowo, na podstawie silnych listów polecających lub znacznego doświadczenia związanego z zamierzonym kierunkiem studiów. Kandydaci ci powinni przedstawić wszelkie dodatkowe informacje, które mogą pomóc komisji rekrutacyjnej w ocenie ich wykształcenia, umiejętności technicznych lub zawodowych. Dodatkowe informacje mogą obejmować CV lub portfolio zawodowe podsumowujące wszelkie odpowiednie kompetencje techniczne, doświadczenie zawodowe oraz wszelkie osiągnięcia akademickie i zawodowe w dziedzinach związanych z planowanymi studiami wnioskodawcy.

2 Listy powinny pochodzić od osoby znającej wykształcenie i umiejętności zawodowe wnioskodawcy. Listy powinny potwierdzać potencjał wnioskodawcy do pomyślnego ukończenia pracy dyplomowej. Pisma polecające od osób, które są doświadczonymi specjalistami na planowanym przez wnioskodawcę kierunku studiów lub w ściśle powiązanej dziedzinie, są dopuszczalne. Zalecenia dawnych lub obecnych profesorów są preferowane.

Wyniki nauczania w programie

Absolwenci tego programu będą mogli:

 1. Zastosuj zasady i praktyki zarządzania inżynierii i technologii.
 2. Wykazać się wiedzą na temat planowania, organizowania, podejmowania decyzji i zarządzania technologią i złożonymi systemami.
 3. Wykazać umiejętność zastosowania umiejętności rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia w warunkach technicznych i interdyscyplinarnych.
 4. Wykazać się znajomością zasad, praktyk oraz stosowania etyki osobistej i zawodowej oraz postępowania, które powstają w środowiskach biznesowych, inżynieryjnych i stosowanych technologii.
 5. Rozumieć i stosować metody badawcze, opracowywanie badań, analizę badań i wdrażanie badań w dziedzinach związanych z inżynierią i technologią.
 6. Wykazać się wiedzą i projektowaniem badań, analizami statystycznymi oraz opracowywaniem i wdrażaniem inżynierii stosowanej i technologii w różnych miejscach inżynierii, nauki i technologii.

Wymagane kursy

Wszyscy absolwenci są zobowiązani do ukończenia czterech kursów podstawowych w programie studiów magisterskich:

 • TECH 57010 Etyka, technologia i środowisko
 • TECH 60000 Zarządzanie projektami
 • TECH 60001 Metody ilościowe w technologii
 • TECH 60078 Metody badawcze w technologii

Maksymalnie 4 godziny semestralne uzyskane na warsztatach dla absolwentów mogą być stosowane w odniesieniu do wymagań stopnia

Maksymalnie 9 absolwentów kredytów z Indywidualnych dochodzeń może być zastosowanych w odniesieniu do wymagań stopnia

Maksymalnie 12 godzin zaliczeń semestralnych może być zaakceptowanych jako kredyty transferu i zastosowane w odniesieniu do wymagań stopnia

Studenci są zobowiązani do wyboru opcji pracy magisterskiej lub nie. Opcja pracy magisterskiej, zalecana dla studentów zainteresowanych badaniami i rozwojem, umożliwia studentom zdobycie dogłębnej wiedzy na temat ściśle określonego technicznego obszaru zainteresowań. Opcja nie tezy jest zalecana dla studentów, którzy poszukują bardziej ogólnego programu nauczania zaawansowanej techniki. Studenci, którzy wybiorą opcję pracy magisterskiej, muszą z powodzeniem ukończyć TECH 61199 - Thesis 1 w sumie 6 godzin kredytowych.

Obszary specjalizacji

Studenci mają niepowtarzalną okazję, aby skupić się na zajęciach w specjalistycznych dziedzinach, takich jak:

 • Zastosowana technologia
 • Aeronautyka / lotnictwo
 • Komputerowa technologia inżynieryjna
 • Technologia komputerowa
 • Kierownictwo budowy
 • Zarządzanie inżynieryjne i technologiczne
 • Systemy produkcyjne / Technologia budowy maszyn / Mechatronika
 • Systemy jakości
 • Przetwarzanie promieniowania
 • Zrównoważone systemy

Nauka na odległość

Największą zaletą programu magisterskiego jest jego elastyczność, dzięki której uczniowie mogą ukończyć wiele kursów na poziomie magisterskim za pośrednictwem Internetu i technologii wideokonferencji. Plany są w trakcie oferowania jeszcze więcej kursów na odległość, aby sprostać potrzebom dzisiejszych nietradycyjnych studentów. Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się technologie w każdej dziedzinie i różnorodne potrzeby pojawiających się karier i branż, elastyczność ta była ważna, aby nadal spełniać potrzeby północno-wschodniej części stanu Ohio

Zasoby

W programie MTEC dostępna jest ograniczona liczba asystentów absolwentów. Oprócz regularnych zajęć, asystenci magisterscy otrzymują nauczanie i / lub zadania badawcze. Istnieje również możliwość, aby absolwenci studiów współpracowali z wydziałami i badaczami w różnych projektach badawczo-rozwojowych.

Absolwent wydziału doradców

Absolwenci są przydzielani do wskazanych absolwentów kierunków. Studenci będą mieli możliwość ścisłej współpracy z wydziałem absolwentów, aby dostosować indywidualny program studiów, oprócz podstawowych wymagań, które pasuje do ich unikalnych celów zawodowych i edukacyjnych.

Ostatnia aktualizacja Sie 2019

Informacje o uczelni

The College of Aeronautics and Engineering (CAE) is one of the eleven colleges of Kent State University, with approximately 1,000 students and near double-digit growth in recent years. As one of its f ... Czytaj więcej

The College of Aeronautics and Engineering (CAE) is one of the eleven colleges of Kent State University, with approximately 1,000 students and near double-digit growth in recent years. As one of its fastest-growing colleges, the university has committed strong support to expand its programs. Kent State has constructed a new 55,000 square foot building for the college. The Aeronautics and Technology Building (ATB) is located at 1400 Lefton Esplanade. Pokaż mniej