MASTERSTUDIES

Strona 2 z 3, <small>MSc Czechy - programów MSc Czechy MSc</small>

Mgr oznacza Master of Science. Jest podyplomowe edukacyjnych magister 's podane przez uniwersytety w szerokiej liczbie państw. Stopień jest zazwyczaj badane w naukach i czasami w naukach społecznych.

Republika Czeska jest w sercu Europy jest sąsiad Słowacja, Austria, Niemcy i Polska. Uniwersytety czeskie zaoferować wieloletnią reputację i ciekawych specjalności.

MSc 16-30 (z 32). MSc Czechy - Weź MSc Czechy. Wszystkie MSc i informacje o szkole. Oszczędność czasu i skontaktować się ze szkołą tutaj!

Wyniki wyszukiwania Filter

Master of Science in Natural Language Processing

Université de Lorraine
MSc
<
Studia dzienne
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Celem NLP (Natural Language Processing) jest tworzenie modeli obliczeniowych, które symulują naszą zdolność do mówienia i rozumienia języków naturalnych, takich jak angielski, ...

Czytaj więcej

Magister zasobów naturalnych i środowiska

Czech University Of Life Sciences Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources
MSc
<
Studia dzienne
<
2 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Program magisterski oferuje teoretyczną i stosowaną wiedzę na temat zrównoważonego użytkowania i zarządzania zasobami naturalnymi (gleba, woda i powietrze) oraz pozytywny, jak ...

Czytaj więcej

Magister grafiki komputerowej i rozwoju gier

Charles University Faculty of Mathematics and Physics
MSc
<
Studia dzienne
<
2 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Branża badawcza składa się z dwóch ściśle powiązanych specjalizacji, grafiki komputerowej i rozwoju gier komputerowych. Specjalizacja Computer Graphics oferuje szkolenia z sze ...

Czytaj więcej

Magister matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Charles University Faculty of Mathematics and Physics
MSc
<
Studia dzienne
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Program ten zapewnia teoretyczne i stosowane kształcenie w zakresie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Solidne tło matematyczne zapewnia podstawy do rozwijania dyscypli ...

Czytaj więcej

Mistrz w analizie matematycznej

Charles University Faculty of Mathematics and Physics
MSc
<
Studia dzienne
<
2 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Program do analizy matematycznej oferuje studentom zaawansowaną wiedzę z zakresu tradycyjnych dziedzin analizy matematycznej (realna teoria funkcji, analiza złożona, analiza f ...

Czytaj więcej

Magister w zakresie modelowania matematycznego w fizyce i technologii

Charles University Faculty of Mathematics and Physics
MSc
<
Studia dzienne
<
2 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Modelowanie matematyczne jest interdyscyplinarnym polem łączącym analizę matematyczną, matematykę numeryczną i fizykę. Program ma na celu zapewnienie doskonałej podstawowej wi ...

Czytaj więcej

Magister matematyki numerycznej i obliczeniowej

Charles University Faculty of Mathematics and Physics
MSc
<
Studia dzienne
<
2 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Program ten koncentruje się na projektowaniu, analizie, algorytmizacji i wdrażaniu metod komputerowego przetwarzania modeli matematycznych. Stanowi przejście od matematyki teo ...

Czytaj więcej

Mistrz w zakresie prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i ekonometrii

Charles University Faculty of Mathematics and Physics
MSc
<
Studia dzienne
<
2 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Program skierowany jest do studentów, którzy pragną uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat matematyki zdarzeń losowych. Charakteryzuje się przede wszystkim równowagą ...

Czytaj więcej

Mistrz w systemach oprogramowania

Charles University Faculty of Mathematics and Physics
MSc
<
Studia dzienne
<
2 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Branża badawcza Software Systems kładzie nacisk na programowanie systemowe w jednej z trzech domen fokusowych. Domena programowania systemu koncentruje się na kodowaniu podsta ...

Czytaj więcej

Magister informatyki teoretycznej

Charles University Faculty of Mathematics and Physics
MSc
<
Studia dzienne
<
2 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Celem programu studiów Informatyka teoretyczna jest przygotowanie absolwentów o głębokim i dostatecznie szerokim tle informatyki, który opiera się na opanowaniu podstaw teoret ...

Czytaj więcej

Mistrz w zakresie oprogramowania i inżynierii danych

Charles University Faculty of Mathematics and Physics
MSc
<
Studia dzienne
<
2 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Branża badawcza Software and Data Engineering ma na celu ekspertyzę w zakresie analizy, projektowania i rozwoju złożonych rozwiązań programowych i systemów skoncentrowanych na ...

Czytaj więcej

Tytuł magistra w dziedzinie chemii biologicznej

Johannes Kepler University Linz
MSc
<
Studia dzienne
<
5 semestry
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Wspólny program studiów magisterskich w dziedzinie "Chemia biologiczna" to wyjątkowy program oferowany zarówno przez Uniwersytet Johannesa Keplera, jak i Uniwersytet Południow ...

Czytaj więcej

Tytuł magistra chemii molekularnej

Johannes Kepler University Linz
MSc
<
Studia dzienne
<
4 semestry
Język angielski
Ośrodek kształcenia

Magister biologii molekularnej jest wspólnym interdyscyplinarnym programem oferowanym przez JKU Linz i Uniwersytet w Salzburgu.

Czytaj więcej

Tytuł magistra zarządzania i ekonomii stosowanej

Johannes Kepler University Linz
MSc
<
Studia dzienne
<
4 semestry
Język angielski
Niemiecki
Ośrodek kształcenia

Program studiów magisterskich w zakresie zarządzania

Czytaj więcej

Magister ekonomii

Johannes Kepler University Linz
MSc
<
Studia dzienne
<
4 semestry
Język angielski
Niemiecki
Ośrodek kształcenia
Online

Program studiów magisterskich w dziedzinie ekonomii jest kompleksowym, zaawansowanym programem akademickim i naukowym. Program przygotowuje studentów do podjęcia trudnych zada ...

Czytaj więcej