Programy magisterskie MSc

Master of Science (w skrócie MSc) to studia magisterskie z dziedzin powiązanych z technologią oferowane przez uniwersytety na całym świecie.

Rozpoczęcie studiów magisterskich MSc jest równoznaczne z dokonaniem znacznej inwestycji w karierę zawodową. Oprócz ulepszonych perspektyw zawodowych, które mogą być uzyskane dzięki studiom magisterskim MSc, studenci mogą też rozwijać cenne umiejętności osobiste i spełniają istotne wymagania niezbędne do studiów doktoranckich. Biologiczne i przyrodnicze nauki, biznes, Inżynieria i technologia to główne dziedziny akademickie, które oferują studia magisterskie MSc. Studenci studiów magisterskich MSc zazwyczaj muszą zrobić niezależne badania i przedłożyć pracę magisterską, jako wymóg ukończenia studiów.

Różnorodność programów magisterskich MSc może być przytłaczająca - nie pozwól, by to Cię zniechęciło! Rozpocznij poszukiwania od przejrzenia najbardziej popularnych programów magisterskich MSc wymienionych poniżej.

Nowo dodane programy magisterskie MS

Leonard de Vinci Group

Magister Digital Business Analytics

Grudzień 9, 2018
Magister Digital Business Analytics ma na celu dostarczenie uczniom kompetencji i know-how do rozwoju w dynamicznych środowiskach biznesowych.

Dongbei University of Finance & Economics

Magister handlu międzynarodowego

Grudzień 6, 2018
Magister programu międzynarodowego handlu podkreśla praktyczne umiejętności biznesowe w skali międzynarodowej, koncentrując się jednocześnie na teoretycznych aspektach międzynarodowego handlu i handlu. Studia magisterskie w handlu międzynarodowym podkreślają teorie i praktyki globalnej ekonomii. Studenci zapoznają się z metodologią badań i statystykami … [+]wykorzystywanymi do pomiaru globalnych wskaźników ekonomicznych. [-]

Ghent University - Faculty of Bioscience Engineering

Master of Science in Technology for Integrated Water Management

Grudzień 4, 2018
Głównym celem tego międzyuczelnianego programu studiów między Uniwersytetem w Gandawie i Uniwersytetem w Antwerpii jest kształcenie specjalistów w zakresie technologii wody z dogłębną znajomością zintegrowanej gospodarki wodnej i polityki, najnowszych osiągnięć w sektorze wodnym i wyzwań związanych z globalną gospodarką wodną. .

Uniwersytety w Polska

Zmień lokalizację

Czym jest Master of Science?

Master of Science (MSc) to tytuł naukowy, który zazwyczaj przyznawany jest w dziedzinie nauk ścisłych, inżynierii lub medycyny. Uniwersytety z całego świata oferują programy studiów magisterskich MSc, które obejmują ukończenie wymaganych zajęć, a także przeprowadzenie badań. Nie należy mylić studiów magisterskich MSc ze studiami magisterskimi MA, które są poświęcone studiom humanistycznym, komunikacji, geografii, naukom społecznym, filozofii oraz naukom pokrewnym. Absolwenci programów studiów magisterskich MSc kończą studia z cennymi kompetencjami naukowymi, technicznymi i zawodowymi.

Jakie są korzyści z ukończenia studiów magisterskich MSc?

Jest wiele korzyści z przystąpienia do studiów magisterskich MSc, na osobistych zaczynając, przez akademickie, a na zawodowych korzyściach kończąc. Niezależne badania wymagane do ukończenia pracy magisterskiej rozwijają studenta na poziomie osobistym i zawodowym poprzez budowanie pewności siebie, kompetencji, komunikacji i innych cennych umiejętności. Program zajęć na studiach magisterskich MSc jest bardzo relewantny dla wielu zastosowań w zawodzie, jak również zapewnia optymalną podstawę do studiów doktoranckich. Pracodawcy ze wszystkich dziedzin w sektorze publicznym i prywatnym zauważają jak wartościowy jest wkład studiów magisterskich dla kandydatów, czy to na posady podstawowe, wyższe czy kierownicze.

Czego uczymy się na studiach magisterskich MSc?

Programy studiów magisterskich MSc zazwyczaj są z kilku kluczowych dziedzin: nauk biologicznych i przyrodniczych, inżynierii i technologii, nauk ścisłych, a czasem z biznesu, ekonomii i administracji. Programy studiów magisterskich MSc dostępne są też z nauk o żywieniu, farmacji, biotechnologii, molekularnych nauk i innych nauk przyrodniczych. Gama programów magisterskich MSc rozciąga się od inżynierii lądowej po informatykę, lotnictwo i wzornictwo przemysłowe. Astronomia, chemia, matematyka i fizyka to kilka nauk przyrodniczych, które studenci studiów magisterskich MSc mogą wybrać jako specjalizację. Studia magisterskie MSc z międzynarodowego zarządzania, logistyki międzynarodowej albo marketingu to trzy przykłady programów magisterskich MSc związanych z biznesem.

Jakiego rodzaju udoskonalenia zawodowego można się spodziewać dzięki studiom magisterskim MSc?

Potencjalni pracodawcy w dużych i małych organizacjach widzą siłę edukacji wyższej w rozwijaniu specjalistów działających na wyższym szczeblu. Niezależnie czy studia magisterskie MSc podejmowane są bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich czy lata później zbudowane na doświadczeniu zawodowym, są one cennym przedsięwzięciem. Absolwenci studiów magisterskich MSc są częściej promowani i otrzymują stanowiska wyższego szczebla, niż osoby bez dyplomu absolwenta. Programy studiów magisterskich MSc pomagają studentom stawić czoła technicznym, metodycznym, związanymi z materiałami czy interpersonalnym wyzwaniom, które spotkają ich w pracy.

Ile kosztują studia magisterskie MSc?

Czesne lub opłaty za studia i inne koszty różnią się znacznie na jednym programie studiów magisterskich MSc na różnych uniwersytetach, ale też między różnymi krajami. Niektóre uniwersytety i organizacje prywatne oferują stypendia i inną pomoc finansową dla wybitnych kandydatów na programy studiów magisterskich MSc. Taka pomoc studencka może być przyznana na podstawie potrzeb finansowych lub osiągnięć naukowych. Należy skontaktować się bezpośrednio z działem rekrutacji uczelni, aby dowiedzieć się więcej o kosztach programu studiów magisterskich MSc. Biura przyjęć na programy naukowe i technologiczne na uniwersytetach będą również w stanie dostarczyć więcej informacji na temat pomocy finansowej, jeśli taka jest dostępna.

Dlaczego warto zdobyć tytuł magistra MSc online?

Programy studiów magisterskich MSc online to okazja do uzyskania cennego, wzbogacające wykształcenia wyższego bez konieczności ustępstw we własnym harmonogramie. Studiowanie na programie magisterskim MSc online dzięki nowoczesnej technologii jest jednym ze sposobów uzyskania wyższego wykształcenia. Programy magisterskie online używają technologii e-learning nie tylko by dostarczyć, ale też ulepszyć doświadczenie nauki. Dzięki oprogramowaniu e-learning, aplikacjom, grupom dyskusyjnym, wirtualnym konferencjom i poczcie elektronicznej, studenci programów magisterskich online mogą komunikować się bezpośrednio ze swoimi profesorami i czerpać jak najwięcej ze swoich doświadczeń na studiach magisterskich online.

Jakie są wymagania dotyczące pracy magisterskiej na studiach magisterskich MSc?

Studenci na programach studiów magisterskich MSc muszą ukończyć projekt badawczy, który może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Projekt badawczy będzie przeprowadzony po ukończeniu szkolenia w odpowiedniej metodologii badań, tak, że student będzie dobrze przygotowany do gromadzenia niezbędnych danych. Jak tylko dane są zebrane, studenci będą musieli przeanalizować i przedstawić swoje wnioski w formie pisemnej pracy magisterskiej. Czasami studenci programów magisterskich muszą także przedstawić swoje wyniki w formie prezentacji dla profesorów i/lub innych studentów. Projekt badawczy jest często jednym z najcenniejszych doświadczeń na programie studiów magisterskich MSc.