MSZ w sztukach wizualnych

Informacje ogólne

Opis programu

MFA w sztukach wizualnych to dwuletni, interdyscyplinarny program studiów, w którym studenci mogą wybrać jeden z głównych kierunków studiów, który obecnie oferujemy. Każdy uczeń będzie mógł rozwijać swoją wiedzę i umiejętności artystyczne we własnym tempie, korzystając z wiedzy naszych nauczycieli i najnowocześniejszych obiektów akademii.

 • Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
 • ECTS: 120
 • Limit: 12 studentów
 • Czesne za rok akademicki 2020/21: szacunkowo 4000 euro
 • Początek roku akademickiego: 1 października
 • Kierownik programu studiów: dr Zuzanna Dyrda
 • Kontakt: studyinenglish@asp.wroc.pl

Rekrutacja

Regulamin

 1. Zarejestruj się w naszym systemie rejestracji online
 2. Wypełnij formularz wniosku on-line
 3. Prześlij swoje portfolio (do 20 prac)
 4. Prześlij zeskanowane kopie następujących dokumentów:
 • dowód osobisty lub paszport;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (Wspólny europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocena „CEFR”), nie dotyczy kandydatów, którzy pochodzą z krajów, w których angielski jest językiem urzędowym lub którzy ukończył szkoły średnie za granicą, w których językiem wykładowym był angielski;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magister) oraz dokument potwierdzający przebieg studiów (transkrypcja przedmiotów i ocen, uzupełnienie dyplomu lub książeczka zapisów studenta);

Wszystkim zagranicznym dyplomom ukończenia studiów musi towarzyszyć apostille!

Dyplomy, transkrypcje i certyfikaty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The Academy provides instruction at four Faculties: Painting and Sculpture, Ceramics and Glass, Graphics and Media Art, and Interior Architecture and Design, to about 1 000 students. The students can ... Czytaj więcej

The Academy provides instruction at four Faculties: Painting and Sculpture, Ceramics and Glass, Graphics and Media Art, and Interior Architecture and Design, to about 1 000 students. The students can select one of the six majors: painting, sculpture, graphics, design, interior architecture and media art on full-time five-year MFA or part-time two-tier BFA and MFA courses. Pokaż mniej