MS w zarządzaniu budową

Informacje ogólne

Opis programu

Podkreślamy praktyczne zastosowanie, zrównoważone praktyki i zespołowe podejście do rozwiązywania problemów. Nasza doświadczona kadra składa się z profesjonalistów z branży, którzy posiadają szeroki zakres doświadczenia w zarządzaniu budową. Innowacyjne podejście programu do kompleksowej i specjalistycznej nauki jest przeznaczone dla studentów we wszystkich dziedzinach, w tym projektantów, inżynierów i specjalistów zarządzania, a także absolwentów z pokrewnych dziedzin biznesu, nieruchomości i finansów.

Studenci mogą zdecydować się na ukończenie 36-kredytowej, 12-kursowego programu nauczania w ciągu jednego do dwóch lat albo na terenie kampusu lub online. Kursy oferowane są w dwóch 15-tygodniowych semestrach rocznie, a także 12-tygodniowego semestru letniego.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

W Jefferson poprawiamy jako?? ?ycia i zapewniamy studentom wyj?tkow? warto?? w kszta?ceniu zawodowym XXI wieku. Nasze niezrównane programy akademickie, obejmuj?ce ró?norodne dyscypliny, zosta?y zaproj ... Czytaj więcej

W Jefferson poprawiamy jako?? ?ycia i zapewniamy studentom wyj?tkow? warto?? w kszta?ceniu zawodowym XXI wieku. Nasze niezrównane programy akademickie, obejmuj?ce ró?norodne dyscypliny, zosta?y zaprojektowane tak, aby zaspokoi? potrzeby wspó?czesnego ?wiata. W?ród t?tni?cej ?yciem spo?eczno?ci uczonych nasi studenci zdobywaj? wiedz?, szkolenie i krytyczne do?wiadczenie, które wyró?ni? ich spo?ród rówie?ników i przygotuj? ich na ogromny sukces i wp?yw na ka?dym kroku. Po?o?one na pi?knych przedmie?ciach t?tni?cego ?yciem miasta Filadelfia, oferujemy to, co najlepsze z obu ?wiatów. Niedawno zaliczeni do najbardziej innowacyjnych w regionie wed?ug ameryka?skich wiadomo?ci i raportu ?wiatowego, nadal zapewniamy edukacj? ukierunkowan? na przysz?o??. Pokaż mniej