60689_pexels-photo-114797.jpg

MPA został zaprojektowany w celu rozwijania profesjonalistów w sektorze publicznym, którzy rozumieją coraz bardziej złożone kwestie kształtujące polityki i projekty na poziomie lokalnym i krajowym, i którzy posiadają niezbędne umiejętności analityczne i menedżerskie, aby zastosować swoją wiedzę w rzeczywistych sytuacjach. Program Master in Public Administration wyposaża absolwentów w umiejętności, perspektywy i zrozumienie potrzebne do skutecznego działania w rozwiązywaniu problemów i radzenia sobie z wyzwaniami w szerszym sektorze publicznym.

Sposób dostawy

Online i wspierane otwarte nauczanie

Wymagania wstępne

 • Regularne przyjęcie do programu magisterskiego wymaga akredytowanego stopnia licencjata
 • Kandydaci z akredytowanym tytułem magistra będą również brani pod uwagę przy zgłoszeniu
 • HND Odnośni posiadacze posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe (ukończenie studiów) mogą być brani pod uwagę przy wjeździe
 • Znajomość języka angielskiego (jeśli tytuł licencjata nie był prowadzony w języku angielskim)
 • Zaktualizowane CV
 • Jeden oficjalny list polecający (akademicki lub biznesowy)
 • Osobiste oświadczenie (minimum 500 słów)
 • Kopia paszportu lub dowodu tożsamości

Pathway

 • UU-FNT-203-ZM Wprowadzenie do studiów magisterskich
 • Analiza polityki UU-MPA-7000: ramy, podejścia i wartości
 • UU-MPA-7010 Współczesna polityka publiczna: Perspektywy teoretyczne
 • UU-MPA-7020 Zarządzanie publiczne
 • UU-MPA-7030 Etyka w administracji publicznej
 • UU-MPA-7040 Zarządzanie i polityka publiczna
 • UU-MPA-7050 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym
 • UU-MPA-7060 Strategiczne myślenie i planowanie
 • UU-MPA-7070 Elektroniczne zarządzanie i aplikacje statystyczne
 • Projekt badawczy UU-MPA-7080
 • Moduł indukcyjny UU-Msc-IND100-ZM
Program prowadzony przez:
 • Język angielski

Zobacz 2 więcej kursów w Unicaf University (ZM) »

Ten kurs jest Online, Na kampusie
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń

Otwórz rejestrację

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa