MCom w finansach

Informacje ogólne

Opis programu

Celem tej kwalifikacji jest rozwinięcie przez studenta stosowanych kompetencji w zakresie masteringu, interpretacji, refleksji i stosowania zasad w szerszej dziedzinie finansów. W ramach mniejszej rozprawy kwalifikujący się student wykazuje dowody badań naukowych, zastosowanie metodologii badań naukowych i zdolność do refleksji nad nimi w całościowym kontekście finansów.

Warunki przyjęcia na studia: Potencjalny student powinien posiadać kwalifikację Bachelor of Commerce Honour na poziomie New NQF 8 / Old NQF poziom 7 z co najmniej zarządzaniem finansami i / lub zarządzaniem inwestycjami na poziomie trzeciego roku. Ewentualnie student powinien posiadać inne czteroletnie kwalifikacje ze statusem wyróżnienia na poziomie NQF 8 / Old NQF 7 i mieć powiązane doświadczenie w zarządzaniu finansami i / lub zarządzaniu inwestycjami, które jest uważane za odpowiednie i wystarczające przez departament.

Do przyjęcia do programu Departament Finansów i Zarządzania Inwestycjami może wymagać studium przygotowawczego, kursu wstępnego i egzaminu. Wybrani wnioskodawcy muszą przygotować propozycję badań w porozumieniu z przydzielonym im członkiem personelu Departamentu Finansów i Zarządzania Inwestycjami. Propozycję tę należy przedstawić panelowi zwołanemu w tym celu.

Po podjęciu decyzji, że propozycja została zaakceptowana, student będzie mógł przejść do części badawczej programu. Departament Finansów i Zarządzania Inwestycjami musi szczególnie zatwierdzić dziedzinę studiów, temat badań, metodologię i opis problemu, zanim kandydat będzie mógł zarejestrować się na mniejszą rozprawę.

Czas trwania programu: Pełny etat / część etatu: 2 lata

Dane kontaktowe: Prof Ilse Botha / 011 559 2056 / ilseb@uj.ac.za

Rejestracja i daty rozpoczęcia

Rejestracja rozpoczyna się w styczniu, a wykłady w lutym na programy studiów licencjackich i podyplomowych.

Wszystkie programy badawcze dla magisterskich i doktoranckich można rejestrować przez cały rok.

Data zakończenia: nauka rozpoczyna się w styczniu, a kończy w grudniu. Termin realizacji programu zależy od czasu trwania programu.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Czytaj więcej

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Pokaż mniej