Read the Official Description

Czy chciałbyś zrozumieć europejski wymiar zarządzania? Czy masz nadzieję, że jesteś decydentem, rozwiązujesz transnarodowe problemy i wdrażasz transnarodowe rozwiązania? A może chciałbyś znaleźć nowe sposoby jako specjalista ds. Spraw publicznych lub lobbysta, aby przedstawić swoje problemy w programie i wpłynąć na polityków? Jeśli masz zainteresowanie i motywację, możemy zaoferować ci wiedzę i umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu.

EPA_UM_WEB_FASOS_EIPAProgram studiów magisterskich w zakresie europejskiego spraw publicznych zapewnia zaawansowane szkolenia zawodowe zarówno w zakresie teoretycznych, jak i praktycznych aspektów tworzenia polityki europejskiej. Nauczysz się myśleć w kategoriach europejskich i zdobędziesz praktyczne doświadczenie pracując w międzynarodowych zespołach, aby rozwiązać problemy polityki europejskiej z wielodyscyplinarnej perspektywy. To przygotuje cię do doskonałej kariery w europejskich sprawach publicznych i służbie publicznej.

Dlaczego ten program?

Program studiów magisterskich w dziedzinie europejskiego spraw publicznych (EPA) zapewnia zaawansowane szkolenia zawodowe zarówno w zakresie teoretycznych, jak i praktycznych aspektów tworzenia polityki europejskiej. Kontekst polityczny w Unii Europejskiej jest złożony, a współczesne problemy polityczne przekraczają granice państwowe i dyscyplinarne. Będziesz zatem uczyć się różnych akademickich koncepcji, teorii i metod badawczych z dyscyplin takich jak politologia, prawo, ekonomia, nauki o kulturze i administracji publicznej. Wykorzystasz tę wiedzę do badania, analizy i krytycznej oceny problemów polityki UE. Będziesz także zachęcany do zapoznania się z różnicami krajowymi i regionalnymi na terytorium europejskim oraz do szukania podobieństw i ścieżek integracji. Umieszczasz tę wiedzę i umiejętności w pracy, łącząc się ze swoimi kolegami, aby opracować konkretne rozwiązania rzeczywistych problemów politycznych.

Multidyscyplinarny
Rozwój europejski można zrozumieć tylko w szerokim kontekście, na tle różnych dyscyplin. Na przykład kryzys finansowy i reakcja UE - lub brak reakcji - nie mogą być w pełni zrozumiane jedynie z perspektywy ekonomicznej lub finansowej. Odpowiedź UE można zrozumieć jedynie poprzez zrozumienie różnych krajowych przepisów prawnych i instytucjonalnych oraz przepisów bankowych, a także różnych spostrzeżeń społeczno-gospodarczych i kulturowych. Program Europejskiej Spraw Publicznych nauczy Cię rozpoznawać i doceniać te różnice, które pomogą ci sformułować skuteczną politykę.

Zorientowany na praktykę
EPA łączy teorię i praktykę. Jako program akademicki jest oparty na badaniach. Ale nadal jest zorientowany na praktykę zawodową, ponieważ rozwiniesz zdolność do zastosowania pomysłów akademickich. Będziesz pracować w małych zespołach z innymi studentami, aby analizować rzeczywiste problemy polityczne w swoich kontekstach. Wspólnie nauczysz się projektować i oceniać potencjalne rozwiązania, które mają zastosowanie "na miejscu". To praktyczne podejście, które jest dodatkowo wzmacniane przez naszą ścisłą współpracę z profesjonalistami zajmującymi się sprawami publicznymi UE, zapewnia bezpośredni związek między "klasą" a "światem zawodowym".

Program taught in:
Język angielski
Last updated December 5, 2018
Ten kurs jest
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
1 rok
Full-time
Cena
- 2 083 EUR rocznie (EOG); 13 800 EUR rocznie (poza EOG)
Deadline
Request Info
*Non-EU Applicants - 1 May 2018 / EU Applicants - 1 June 2018
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Data końcowa
Application deadline
Request Info
*Non-EU Applicants - 1 May 2018 / EU Applicants - 1 June 2018

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Request Info
*Non-EU Applicants - 1 May 2018 / EU Applicants - 1 June 2018
Data końcowa

Ilaria Piovesan - Student Ambassador MA European Public Affairs