Read the Official Description


Jak możemy zrozumieć reakcję UE na kryzys finansowy lub na konfrontację między Ukrainą a Rosją? W jaki sposób uwzględniamy reakcję UE na kryzys związany z uchodźcami, wywołany konfliktami na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej? Jaka jest rola i potencjał Europy w zakresie utrzymania pokoju? Program studiów magisterskich w zakresie studiów europejskich przygotowuje cię do odpowiedzi na te złożone pytania. Ponieważ nie można uczyć się Europy z jednej strony, program bada globalny rozwój i wielopoziomowe sprawowanie rządów w szerszym kontekście, łącząc nauki polityczne, historię, stosunki międzynarodowe, ekonomię i studia kulturowe. Ten skoncentrowany na studentach, interdyscyplinarny program jest największym i na pewno najbardziej międzynarodowym w Europie i ma doskonałą reputację. Będziesz badał wewnętrzny i zewnętrzny wymiar europejskiej polityki, zarządzania i administracji. Koncentruje się na podstawowych kwestiach władzy i wpływów, zarządzania i kultury w środowisku europejskim oraz między Europą i światem.

Dlaczego ten program?

Master of Arts w European Studies koncentruje się na międzynarodowy wymiar polityki, zarządzania i administracji. Program wygląda poza instytucjami Unii Europejskiej i mechanika integracji europejskiej w celu zbadania rozwoju globalnej sytuacji i wielopoziomowego sprawowania rządów w szerszym kontekście. Program wykorzystuje podejście interdyscyplinarne, łączące nauk politycznych, historii, stosunków międzynarodowych, ekonomii i studiów kulturowych. Koncentruje się na kwestiach leżących u władzy i wpływów, zarządzania i kultury.

Program oferuje trzy specjalizacje:

  • Polityka europejska i stosunki międzynarodowe: koncentruje się na pozycji międzynarodowej i polityce Unii Europejskiej (UE) jako podmiotu politycznego
  • Europejska polityka i administracja publiczna: koncentruje się na politycznych i administracyjnych mechanizmach i równowadze między instytucjami Unii Europejskiej, jej państwami członkowskimi i społeczeństwami obywatelskimi
  • Europa w globalizującym się świecie: skupia się na zmieniających się rolach Europy i jej państw członkowskich na arenie światowej równolegle do zbiorowych wysiłków na rzecz sprostania globalnym wyzwaniom, takim jak międzynarodowa migracja i rozwój
Program taught in:
Język angielski
Ten kurs jest
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
1 rok
Full-time
Cena
- 2 060 EUR rocznie (EOG); 13 000 EUR / rok (poza EOG)
Deadline
Request Info
*Non-EU Applicants - 1 May 2018 / EU Applicants - 1 June 2018
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Data końcowa
Application deadline
Request Info
*Non-EU Applicants - 1 May 2018 / EU Applicants - 1 June 2018

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Request Info
*Non-EU Applicants - 1 May 2018 / EU Applicants - 1 June 2018
Data końcowa

Gil Kaufman - Student Ambassador MA European Studies