Kursy prowadzone są głównie przez nauczycieli z NMBU, ale w razie potrzeby wezwani zostaną również zewnętrzni eksperci z branży paszowej oraz międzynarodowe firmy i instytucje.

Wyniki nauki

Kandydat, który ukończył swoją kwalifikację, powinien mieć następujące efekty uczenia się zdefiniowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i ogólnych kompetencji:

Wiedza:

  • Potrafi obsługiwać różne jednostki technologiczne w przetwarzaniu surowców przemysłowych i pasz.
  • Praktyczne doświadczenie ze wszystkich rodzajów przetwarzania powszechnie stosowanych w przemysłowej produkcji pasz.
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 13 więcej kursów w Norwegian University of Life Sciences NMBU »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
Free
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa