Początek studiów

  • Program rozpoczyna się w semestrach zimowych i letnich.
  • Wnioskodawcy z zagranicznymi certyfikatami prosimy składać do 31 maja (semestr zimowy) lub 30 listopada (semestr letni) za pośrednictwem uni-assist eV.

Program magistra jest prowadzony wspólnie przez Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences wraz z Universidad de La Coruña / Hiszpania. Pierwszy semestr jest wykładany na Uniwersytecie w La Coruña iw drugim semestrze w Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences. Trzeci semestr jest semestrem praktyk w jednej z dwóch wymienionych uczelni wyższych lub w innych uczestniczących uniwersytetach lub w firmach / instytucjach.

Cele programu

Celem programu jest zdobycie podstawowej wiedzy fachowej i zdolności do samodzielnej pracy zgodnie z metodami naukowymi, opanowanie różnorodnych wymogów życia zawodowego w praktyce stosowanej, badaniach naukowych lub nauczaniu, a także skuteczne radzenie sobie z często zmieniającymi się zadaniami W życiu zawodowym inżyniera zajmującego się gospodarką wodną.

Program prowadzony przez:
Język angielski
Niemiecki
Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
3 semestry
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń