Lublin University Of Technology

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Politechnika Lubelska powstał jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska w maju 1953 roku z inicjatywy towarzystw technicznych Lublinie.

Obecnie istnieje sześć wydziałów Politechniki Lubelskiej:

 • Inżynieria mechaniczna,
 • Elektrotechniki i Informatyki,
 • Budownictwo i Architektura,
 • inżynieria środowiska
 • Zarządzanie,
 • Podstawy Technologii

oraz jednostki międzywydziałowe, takie jak:

 • Języki Departamentu Zagranicznego,
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Biblioteka Lota,
 • Centrum Informacji Technologia,
 • Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii w LUT,
 • Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej,
 • Lublin Innovation Partnership (Inkubator) z LUT,
 • Biuro Rozwoju i Współpracy z LUT.

Organizacja i personel

Funkcje wykonawcze uczelni są prowadzone przez senat uniwersytetu i rektora. Senat uniwersytetu określa zasady, według których uczelnia ma być regulowany, ustanawia wymogi ukończeniu studiów, wybiera pola i kierunek badań naukowych, a także podejmuje decyzje dotyczące rozwoju i usług uniwersytetu. Senat pod przewodnictwem rektora. Te wydziały są prowadzone przez dziekanów.

Politechnika Lubelska Zatrudnia ok 1.100 pracowników, a wśród nich 550 nauczycieli akademickich. Pracownicy są powoływani jako specyficzne ekspertów do poziomów władzy, deski i organów opinii publicznej.

Pracownicy uczelni i studenci pomogli ustalić swoją reputację jako jeden z najlepszych i najbardziej popularnych w sektorze uniwersyteckim. Ma doskonałą pozycję w świecie nauki, co znajduje odzwierciedlenie w udanej historii zatrudnienia swoich absolwentów.

STUDIA

Od momentu zatrudnienia Politechnika Lubelska zarejestrowała 100-krotnie zwiększenie liczby studenta i zaproponował nowoczesne i bardzo przydatne specjalizacji i kursów. Obecnie istnieje ok 11.000 osoby, od których 6400 są studenci w pełnym wymiarze godzin, 3600 studentów zaocznych, 500 uczestników podyplomowych oraz 90 doktorów.

Uczelnia prezentuje kursach w ramach pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie), drugiego poziomu (master) i trzecim poziomie (studia doktoranckie), a także studia podyplomowe.

Uczelnia oferuje również inną strukturę studiów - Post Degree studyjne oraz dodatkowy kurs dla uczniów szkół średnich i pracowników przemysłu, którzy chcą kontynuować naukę zawodu.

Kursy i stopni

W ciągu ostatnich 50 lat ponad 30.000 absolwentów opuścił uniwersytet. Absolwenci mogą uzyskać stopień inżyniera lub magistra inżyniera oraz stopień naukowy doktora nauk akademickich. Od 1994 roku absolwenci PPT mogą ubiegać się o tytuł "Europejskiego Inżyniera" oferowanej przez Federację Stowarzyszeń Europejskich Inżynierów. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry (semestr zimowy od 1 października do końca stycznia i semestrze letnim od połowy lutego do końca czerwca). Badania śródkadencyjne odbędzie się w lutym, podczas końcowych egzaminów w czerwcu. Obowiązkowe praktyki zawodowej odbywa się w lecie. Ostatni semestr poświęcony jest przygotowanie ostatecznej rozprawy.

zasoby edukacyjne

Biblioteka zapewnia w pełni kompleksową obsługę studentów. Głównym celem naszej biblioteki jest skutecznie wspierać proces nauki, badań naukowych i przedsięwzięć zawodowych, dla których literatura techniczna jest konieczna. To dlatego Biblioteka oferuje liczne podręczniki akademickie, monografie i źródeł odniesienia w dziedzinie nauki i inżynierii. Kolekcja zawiera ponad 150 tysięcy książek drukowanych, mamy też ponad 300 polskich czasopism i 40 czasopism zagranicznych subskrybowane.

LUT posiada szeroką gamę urządzeń komputerowych dostępnych dla wszystkich uczniów. Wszystkie Micros Uniwersytetu są połączone do głównego systemu komputerowego.

Usługi multimedialne z Politechniki Lubelskiej, wspieranej przez wykwalifikowanych techników audiowizualnych, są znaczne i są one dostępne, aby pomóc studentom w ich kursów. Usługi te obejmują zarówno potrzeb społeczności naukowej na uniwersytecie i jego administracji centralnej.

historia

Politechnika Lubelska powstał jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska w maju 1953 roku z inicjatywy towarzystw technicznych Lublinie.

Pierwszy wydział, który rozpoczął swoją działalność w 1953 roku, był Wydział Inżynierii Mechanicznej. W 1963/64 Elektrotechnika Wydział powstał w 1964 roku specjalizacji przemysł elektrotechniczny dodano do niego.

W przyszłym roku, Wydział Inżynierii Budowlanej zaczęły funkcjonować. W 1989 roku został przekształcony w Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, a od lipca 2009 roku Nazwa budynku i Architektury Wydział został wykorzystany.

Wieczorem Inżynieria Szkoła została zmieniona na Wysokim Szkoły Inżynierskiej w dniu 28 kwietnia 1965 r.

I wreszcie, obchodzony chwilę Uniwersytet został powołany do dnia 1 sierpnia 1977, kiedy Politechnika Lubelska została wniesiona do rozpocząć. Uzupełnianie pochodzenia LUT została zaakcentowana ustanowienia Zarządzania i Podstaw Techniki Wydziału w 1988 roku. W dniu 28 grudnia 2007 roku Wydział został zmieniony na Wydziale Zarządzania.

Ponadto, w dniu 28 grudnia 2004 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu opublikowane rozporządzenie formalnego ustanowienia piąty Wydział Politechniki Lubelskiej - Inżynierii Środowiska. W dniu 28 grudnia 2007 roku, Uniwersytet został poszerzony o Wydziale Podstaw Techniki.

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
 • Polskie

Widzieć MSc »

Programy

Ta szkoła oferuje również:

MSc

Magister Inżynierii środowiska (zrównoważone Budownictwo W Praktyce Inżynierskiej)

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2017 Polska Lubelskie

Sustainable Building in studentów Inżynieria Praktyki mają możliwość zapoznania się z: współczesnych metod i materiałów budowlanych, energii słonecznej w budynkach, budując fizyki, ocena budowy wpływ na środowisko naturalne, sprawna gospodarka energetyczna w budynkach tym energooszczędnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, które zapewniają odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach. [+]

Zrównoważonego budownictwa w zakresie inżynierii Praktyk Wydział Inżynierii Środowiska zaprasza na studia w nowej II stopień specjalizacji - Sustainable Building w Inżynierii Praktyk. Kto może uczyć? Absolwenci Inżynierii Środowiska, Absolwenci Inżynierii Lądowej, absolwenci Budownictwa i Architektury którzy chcą studiować w języku angielskim i zaplanować swoją przyszłą karierę w wyspecjalizowanych firm lub biur projektowych na rynku europejskim. Ta specjalizacja trwa 3 semestry (zaczyna się w połowie lutego 2016 roku), 30 ECTS każdy i jest zgodny z europejskimi normami. Co będzie się uczyć? Test Zrównoważonego budownictwa w zakresie inżynierii Praktyk studenci mają możliwość zapoznania się z: współczesnych metod i materiałów budowlanych, energii słonecznej w budynkach, fizyka, ocenę budynku wpływu na środowisko naturalne, wydajnej gospodarki energetycznej w budynkach, w tym ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji systemów energooszczędnych budynku, który zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach. Specjalizacja jest dostosowany do potrzeb rynku i aktualnych trendów łączenia ochrony środowiska z rozwojem technicznym. Ponadto zmniejszenie zużycia energii jest jednym z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju, zasady, które wiąże gospodarczego wykorzystywania zasobów energetycznych, a także ochrony środowiska i klimatu. Głównym celem zrównoważonego budownictwa lądowego jest ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne i zdrowie ludzi; racjonalne wykorzystanie energii, wody i innych zasobów; zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, odpadów i poziom degradacji środowiska naturalnego. Sustainable Building w profilu absolwenta Inżynieria Practice Ta specjalizacja kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów, znających dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska naturalnego i klimatu, a także charakterystyki energetycznej budynków, która: posiadają szeroką wiedzę i umiejętności, aby rozwiązać nietypowe lub kompleksowy projekt, problemy techniczne i technologiczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej o ograniczonej zużycia energii; są w stanie realizować interdyscyplinarne zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie; są międzynarodowo wykwalifikowanych inżynierów zajmujących się zintegrowanym projektem budowlanym; są gotowi zatrudnić rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; wykorzystania innowacyjnych materiałów budowlanych oraz materiałów wykończeniowych, które są zgodne z kryteriami technologii środowiskowych i ekologicznych; znają zasady określające normy eko-projektu dla produktów związanych z energią; są one w stanie przeprowadzić analizy środowiskowe i oceny cyklu życia (LCA) w systemach energetycznych w oparciu o zarówno odnawialnych lub nieodnawialnych źródeł energii. Co można zrobić po? Absolwenci wejść na rynek europejski i znaleźć pracę w branży inżynierii lądowej i wodnej, zarówno w zakresie projektowania i realizacji. Rejestrując się na międzynarodowych badań w Polsce jest wyjątkowa okazja, aby połączyć doświadczenia kulturowe, społeczne i edukacyjne studentów z całego świata. [-]

MSc in Architecture/ Diagnosis and Repair of Buildings

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2017 Polska Lubelskie

The most advanced societies show great concern for the quality of their constructions, urban spaces and built heritage. [+]

“Master in Diagnosis and Repair of Buildings” The most advanced societies show great concern for the quality of their constructions, urban spaces and built heritage. Considerations regarding energy efficiency and sustainability tend to prioritize the rehabilitation of existing buildings over the construction of new ones. In fact the last few years have shown that investment growth in the building repair and rehabilitation sector is greater than in the sector of newly constructed architectural objects. The unique Master course “Master in Diagnosis and Repair of Buildings” offered by the Faculty of Civil Engineering and Architecture tends to meet the needs of the labour market by educating specialists able to combine architectural design abilities with broad knowledge of revitalization, conservation and protection of built heritage. “Master in Diagnosis and Repair of Buildings” is new Master course conducted jointly, focused on architecture with particular emphasis on diagnosis, repair, rehabilitation and improvement of buildings and urban spaces. Beside the architectural, urban, conservation contents, the course also includes the ecological content (i.a. Sustainable revitalization of degraded areas, Energy-efficient architecture) It is a one-year-and-a-half masters course (90 ECTS in three semesters of 30 ECTS each). First and second semester are conducted at Partner University in the national language, third semester is conducted at Lublin University of Technology in English. Modern didactic base of Eastern Innovative Centre for Architecture creates very comfortable environment for students Graduates of a second level studies in Architecture "Master in Diagnosis and Repair of Buildings" receive broad education in the field of architecture and additionally are prepared to carry out works on the historic buildings. Recruitment Rules Studies in English on the second-cycle of Civil Engineering will be started on 2017/2018 academic year. Only the candidates who hold the Bachelor’s title and graduated from the consistent field of study i.e. Civil Engineering may apply for admission to the second-cycle of Civil Engineering. Specific admission requirements and enrolment conditions are described each time in the ‘Resolution of the Senate of Lublin University of Technology on the admission conditions and procedures for particular fields of study provided at Lublin University of Technology’ binding in a relevant academic year. Polish citizens and citizens of the European Union may take studies in English for free. Citizens of other countries are studying for a fee 1 000 € per semester (3 000 € for the entire studies). The recruitment fee for the second degree of studies in English is 200 €. Medical examinations for foreigners is 25 € in the places indicated by the Faculty Recruitment Committees. List of universities whose diplomas (Bechelor’s degree) are considered at our university – will be announced in the near future. Studies will be started in case of gathering the required number of candidates. [-]

MSc in Civil Engineering/ Ecological Engineering in Transport Infrastructure

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2017 Polska Lubelskie

Design and implement roads, bridges and other civil engineering structures according to BIM principles and using 3D modelling. [+]

"Ecological engineering in transport infrastructure" Design and implement roads, bridges and other civil engineering structures according to BIM principles and using 3D modelling. Studies allow students to obtain extensive knowledge within a particular masters specialization. A graduate is prepared to solve complex engineering problems, develop and implement research projects, undertake activities at the international level, participate in the research of the disciplines directiy and indirectiy related to construction. A graduate may take up employment in design offices, construction companies, research centers, technical assistance organizations. They are prepared to improve continuously qualifications and complement knowledge as well as to undertake the third-cycle studies (doctoral studies). After undergoing the appropriate internship, they have the possibility to obtain fuli license to design and implement in such specialties as: dvii engineering structures, bridge and road construction, which allows them to perform independent technical functions in construction industry. Recruitment Rules Studies in English on the second-cycle of Civil Engineering will be started on 2017/2018 academic year. Only the candidates who hold the Bachelor’s title and graduated from the consistent field of study i.e. Civil Engineering may apply for admission to the second-cycle of Civil Engineering. Specific admission requirements and enrolment conditions are described each time in the ‘Resolution of the Senate of Lublin University of Technology on the admission conditions and procedures for particular fields of study provided at Lublin University of Technology’ binding in a relevant academic year. Polish citizens and citizens of the European Union may take studies in English for free. Citizens of other countries are studying for a fee 1 000 € per semester (3 000 € for the entire studies). The recruitment fee for the second degree of studies in English is 200 €. Medical examinations for foreigners is 25 € in the places indicated by the Faculty Recruitment Committees. List of universities whose diplomas (Bechelor’s degree) are considered at our university – will be announced in the near future. Studies will be started in case of gathering the required number of candidates. [-]

MSc in Civil Engineering/Engineering Structures and Ecological Engineering

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2017 Polska Lubelskie

Design and execute complex residential buildings, municipal and industrial facilities, prepare for the diagnostics and repairs of building facilities. [+]

"Engineering structures and ecological engineering" Design and execute complex residential buildings, municipal and industrial facilities, prepare for the diagnostics and repairs of building facilities. Studies allow students to obtain extensive knowledge within a particular masters specialization. A graduate is prepared to solve complex engineering problems, develop and implement research projects, undertake activities at the international level, participate in the research of the disciplines directly and indirectiy related to construction. A graduate may take up employment in design offices, construction companies, research centers, technical assistance organizations. They are prepared to improve continuously qualifications and complement knowledge as well as to undertake the third-cycle studies (doctoral studies). After undergoing the appropriate internship, they have the possibility to obtain fuli license to design and implement in such specialties as: dvii engineering structures, bridge and road construction, which allows them to perform independent technical f unctions in construction industry. Recruitment Rules Studies in English on the second-cycle of Civil Engineering will be started on 2017/2018 academic year. Only the candidates who hold the Bachelor’s title and graduated from the consistent field of study i.e. Civil Engineering may apply for admission to the second-cycle of Civil Engineering. Specific admission requirements and enrolment conditions are described each time in the ‘Resolution of the Senate of Lublin University of Technology on the admission conditions and procedures for particular fields of study provided at Lublin University of Technology’ binding in a relevant academic year. Polish citizens and citizens of the European Union may take studies in English for free. Citizens of other countries are studying for a fee 1 000 € per semester (3 000 € for the entire studies). The recruitment fee for the second degree of studies in English is 200 €. Medical examinations for foreigners is 25 € in the places indicated by the Faculty Recruitment Committees. List of universities whose diplomas (Bechelor’s degree) are considered at our university – will be announced in the near future. Studies will be started in case of gathering the required number of candidates. [-]

MSc in Management - Entrepreneurship and Marketing

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 4 semestry October 2017 Polska Lubelskie

Faculty of Management now offers in English Entrepreneurship and Marketing - its most popular specialty of the second degree Management studies. [+]

Faculty of Management now offers in English Entrepreneurship and Marketing - its most popular specialty of the second degree Management studies. Who can study? Candidates must be graduates of first degree academic studies awarded with a Bachelor or Engineer diploma (or its local equivalent). Especially welcome are graduates of management, economics, engineering, computer science, mathematics and statistics. This specialty lasts for 4 semesters (the first cycle of education starts in October 2017), 30 ECTS each and complies with the European standards. The required level of knowledge of English is specified in general admission conditions. What you will learn? The Entrepreneurship and Marketing students will be able to learn about modern management in many aspects including: strategic management, macroeconomics, finance and accounting, human resources management, production planning, legal issues of running business, ethics in business, marketing, advertising, quantitative methods, applications of IT in business. Our teaching staff consists of specialists of multiple fields of management science as well as of law, computer science and applied mathematics. Many lecturers have also practical experience in business and consulting. The specialty is intended to educate managers-to-be who can successfully face the challenges of the rapidly changing world including globalization processes as well as the impact of modern IT technologies. The educational process is not restricted to teach the graduates to act in the economically efficient way only. The overall approach to management education also includes the issues of social responsibility, ethics and sustainable development. Management - Entrepreneurship and Marketing graduate’s profile The graduate acquires a thorough knowledge in the field of economic, business and social processes, functioning of organization, team leadership as well as social communications and negotiations. The graduate is provided with skills of diagnosing and solving management problems. What can you do after? The graduates are ready to start the job as a specialist or manager in enterprises of any size, public administration of all levels, non-profit organizations, project teams as well as to start an own business. Additional information about Faculty of Management As the entire campus of the Lublin University of Technology is very compact, the building of Faculty of Management (partially shared with Faculty of Fundamentals of Technology) is located within walking distance of few minutes from student dormitories, the main university library and the bus stops. The Faculty building is a site of lecture halls, classrooms, computer laboratories, offices of lecturers and the administrative staff and the faculty library. The building is covered by the eduroam WiFi network. A cafeteria, many snack and drink vending machines and two copy shops-are also located in the building. [-]

Filmy

Lublin University of Technology - GOOD CHOICE!

Welcome to Lublin University of Technology