Kozminski University

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

EFMD Equis Accredited

Akademia Leona Koźmińskiego, założona w 1993 roku, to prywatna uczelnia z pełnych praw akademickich. Uczelnia uzyskała polskie i międzynarodowe akredytacje, jak również doskonałe wyniki w światowych i krajowych rankingach edukacyjnych, która pokazuje wysoką jakość swoich programów i usług. Ze względu na te cechy KU dyplomy sami stają się pożądane. W ofercie uczelni obejmuje różne licencjata, magistra, MBA na jak Ph.D. programy. Wszystkie te oferowane są również w języku angielskim. Od 2009 roku Akademia Leona Koźmińskiego jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych świadczonych przez "Financial Times" - rankingu Business School, które obejmują najlepsze uczelnie z całego świata. Ponadto, w ciągu ostatnich 15 kolejnych lat zajmuje pierwsze miejsce w całym prywatnych uczelni w rankingach edukacyjnych publikowanych przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitej" i "Wprost". Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała także specjalne wyróżnienie od Narodowego Komisji Akredytacyjnej w odniesieniu do programów zarządzania, administracji i prawa. Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy międzynarodowe akredytacje: EQUIS, AMBA i AACSB. Tylko 5% szkół biznesu z całego świata pomieścić wszystkie trzy akredytacje. Akredytacja AACSB przyznawany jest tak prestiżowych uniwersytetów takich jak Yale i Harvardzie. KU posiada prawa do nadawania stopni doktorskich w następujących dziedzinach: Zarządzanie, Ekonomia, finanse, socjologia i prawo. Jako jedyna prywatna instytucja szkolnictwa wyższego w Polsce, ma prawo zezwolić na wyższy stopień doktora stopnia (habilitację) w dyscyplinie zarządzania i ekonomii. Również w ramach tak zwanej oceny parametrycznej jednostek naukowych w dziedzinie ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego posiada najwyższą kategorię w rankingu w pierwszej kolejności. Oferta edukacyjna obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomia - rynki międzynarodowe, prawo, administracja, a także nauki społeczne w zakresie zarządzania: socjologii i psychologii w zarządzaniu.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • English

Zobacz programy magisterskie »

Programy

Ta szkoła oferuje również:

Magisterskie

2-letni Magister Finansów I Rachunkowości

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin W niepełnym wymiarze czasu 2 lat October 2016 Polska Warszawa + 1 więcej

Program mgr przygotowuje studentów do kariery w międzynarodowej aktywnych, wielokulturowym środowisku biznesowym. [+]

Master w programie Finanse i Księgowość jest zaprojektowany w ścisłej współpracy z praktyków - przedstawicieli firm i instytucji finansowych. Zapewnia dogłębną wiedzę specjalistyczną i rozwija umiejętności analizy złożonych problemów biznesowych poprzez połączenie rachunkowości finansowej i informacji z wiedzą z innych dziedzin. Studenci zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych technik i narzędzi finansowych i rozwijać umiejętności ich stosowania poprzez warsztaty i studia przypadków rzeczywistych. W ramach programu studenci będą mogli rozwijać gromadzenia danych i analizy umiejętności, zdolności komunikacyjne i umiejętność efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym programie Finansów i Rachunkowości, mamy wielką szansę dla Ciebie! Koordynatorem programu F & A, dr Paweł Mielcarz (PhD) organizuje cykl seminariów mających na celu udzielenie odpowiedzi na pytania potencjalnych studentów w zakresie zawartości programu. Aby przyłączyć się do internetowej konferencji należy wysłać prośbę do webinar@kozminski.edu.pl~~HEAD=dobj~~V a otrzymasz link, aby uzyskać dostęp do spotkania. Oczywiście można udostępnić go wszystkim zainteresowanym rozpoczęciem Finanse i Rachunkowość studia w Akademii Leona Koźmińskiego. Zapraszamy do przyłączenia się i zadawać pytania, będziemy tam dla Ciebie! Daty (Central-European Time) tych seminariów są podane poniżej. 24/02/2016 - 15:30 16.03.2016 - 17:15 07.04.2016 - 17:00 10.05.2016 - 15:00 3.6.2016 - 15:00 30.06.2016 - 16:00 07 / 15/2016 - 16:00 26.07.2016 - 16:00 08.8.2016 - 16:00 22.08.2016 - 16:00 05/09/2016 - 16:00 19.09.2016 - 16:00 Sprawdź nasz podwójny dyplom magistra Finansów i Rachunkowości z Uniwersytetu w Porto! http://www.kozminski.edu.pl/porto/ Program studiów magisterskich jest skierowana do kandydatów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową w księgowości, w szerokim tego słowa znaczeniu, a wybrane dyscypliny finansów, w których chcą się specjalizować. Wiedza, umiejętności i postawy oferowane przez program umożliwiają skuteczne funkcjonowanie zarówno w dyscyplinach związanych i nie związanych z biznesem, podczas pracy dla kogoś i przez siebie. DOSTĘPNE specjalizacje: - Corporate Finance - sprawozdawczości finansowej i rachunkowości - Międzynarodowe Zapobieganie praniu pieniędzy Co można zyskać na studia: - Zaawansowana znajomość zarządzania finansowego, inwestycji i bankowości, w oparciu o studia przypadków i aktywnego uczenia się. - Doskonalenie umiejętności z analizy, planowania inwestycji, rozwiązywania problemów finansowych i doradztwa. - Praktyczne poznanie światowych standardów i praktyk rachunkowości. - Umiejętności w zakresie doradztwa, efektywnej komunikacji i pracy w ramach międzynarodowych zespołach. - Mechanizmy ekonomiczne na poziomie mikro i makro-ekonomicznej - Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i instytucji finansowych w gospodarce wolnorynkowej - Ocena bieżących i przyszłych warunków finansowych organizacji - pozycję na rynku i podmiotów gospodarczych - U. i ich stosunku do praktyk biznesowych - profesjonalne i etyczne standardy stosowane w rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości - zasady i standardy rachunkowości, zarówno krajowych, jak i zagranicznych i międzynarodowych operacji księgowych - przygotowanie i interpretacji sprawozdań finansowych oraz formułowanie użytecznych wniosków na ich podstawie - Projektowanie efektywnych systemów rachunkowości, oceny efektywności systemów rachunkowości stosowanych w różnych jednostkach - Wdrożenie sposoby na poprawę kondycji finansowej każdej jednostki, jej restrukturyzacji i rehabilitacji - dokonać właściwego wyboru z najbardziej korzystnych źródeł finansowania - Identyfikacja ryzyka w biznesie, jego pomiar i zarządzanie Kariera dla absolwentów - KTÓREGO MOŻESZ stać się: - Specjalista w zakresie finansów, analityk finansowy, lub kierownika w organizacjach zajmujących się usługi finansowe (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie), międzynarodowych korporacji i sektora publicznego. - Kontroler, księgowy, biegły rewident lub specjalista rachunkowości w dziedzinie pokrewnej (zawody, które okazały się odporne na kryzys finansowy). Program przygotowuje jego uczestników do pracy zarówno w sektorze prywatnym i publicznym. - Specjalista w dowolnym oddziale firmy związane z finansami i rachunkowość - Specjalista w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności departamentów banków międzynarodowych Opłaty Czesne za semestr: 8900 zł (pełny etat), 7100 zł (na pół etatu) Cena biletu: 750 PLN wpłacony w całości DOPUSZCZANIA Termin: obywatele UE 15 września obywatele spoza UE 1 sierpnia. [-]

2-letni Magister Międzynarodowego Biznesu I Zarządzania Z Uniwersytetu Bradford

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 2 lat October 2016 Polska Warszawa

Magister International Business and Management (IBM) to program prowadzony wspólnie z EQUIS akredytowanych Uniwersytetu Bradford (Wielka Brytania). [+]

Magister International Business and Management (IBM) to program prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Bradford znajduje się w Wielkiej Brytanii. Mistrza IBM stopnia ma na celu edukować międzynarodowych menedżerów, ekspertów, naukowców, konsultantów i menedżerów, przygotowanie ich do odgrywania wiodącej roli w rozwiązywaniu międzynarodowych problemów biznesowych na całym świecie. Program kształci studentów w umiejętności podejmowania decyzji i pomaga im rozwijać idee leżące u podstaw rozwiązań biznesowych opartych na dogłębnej wiedzy akademickiej praktyk biznesowych. Program tej trudnej i rygorystycznego programu obejmuje mieszankę modułów nauczania, praktycznych doświadczeń i badań, dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wejścia w globalnym środowisku biznesowym albo jako praktykujących menedżerów i naukowców. Szkolenia w zakresie metod badawczych jest integralną częścią kursu i kulminuje w pracy doktorskiej-istotnej i oryginalnej kawałek badań. Studenci mają możliwość spędzenia do sześciu miesięcy za granicą w ramach programu. Program mgr IBM powodzeniem rozszerzyć jego zakres do osiągnięcia międzynarodowych studentów. Wielu studentów w pełnym wymiarze czasu z różnych krajów są obecnie naukę, dzięki czemu program prawdziwie międzynarodowy. CO zyskać studiów - Wiedza i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym - znajomość aktualnych modeli biznesowych i koncepcji - Umiejętność efektywnej pracy w środowisku wielokulturowym - podejmowanie decyzji i umiejętności rozwiązywania problemów - Wiedza niezbędna todevelop karierę na całym świecie - Wiedza w zakresie wewnętrznego i czynniki zewnętrzne wpływające na kondycję finansową korporacji międzynarodowych - dobra znajomość terminologii fachowej w języku angielskim, co pozwala na swobodną komunikację w świecie międzynarodowego biznesu - Real doświadczeń życiowych ze strategicznych projektów doradczych - wiedzę i umiejętności w swoim zakresie udziałów nabytych przez obieralnych - Znajomość specyficznych wyzwań w formułowaniu i realizacji strategii w organizacjach międzynarodowych KTO MOŻE ZOSTAĆ - Menedżer w polskich oddziałach firm zagranicznych - specjalista rozwoju rynku zagranicznym - specjalista w dziedzinie współpracy międzynarodowej w lokalnych urzędach / administracji i sektora pozarządowego - lider projektów międzynarodowych - przedsiębiorca, który prowadzi szanse na międzynarodowy Rynek - W liderem przedsiębiorczości w różnych organizacjach - Specjalista marketingu - gotowy do pracy w środowiskach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, jak i korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw, interaktywnych lub marketingowych agencji badawczych i / lub instytucje publiczne - junior marketing manager odpowiedzialny dla rozwoju marek na rynkach lokalnych, krajowych lub międzynarodowych - konsultant marketingu z dogłębnej wiedzy z najnowszych koncepcji i marketingowych narzędzi - przedsiębiorca przygotowany do aktywnego i udanej akwizycji nowych klientów, - zdobywanie wiedzy niezbędnej do rozwijania sukces Kariera na całym świecie SPECJALIZACJA Międzynarodowe Zarządzanie strategiczne - Czesne za semestr dla semestrów I i II: 13150 zł - Czesne za semestr dla semestry III i IV: 8900 zł - Cena biletu: 750 PLN WSTĘP Termin: 15 września obywatele UE, obywateli państw spoza UE 1 sierpnia. Programy Podwójna magisterskie na Akademii Leona Koźmińskiego: Program podwójny dyplom magistra Zarządzania w Grenoble School of Management (Francja) Program podwójny dyplom magistra Zarządzania z Lancaster University Management School (Wielka Brytania) Program podwójny dyplom magistra Zarządzania z Catolica-Lizbona (Portugalia) Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji! [-]

2-letni Magister W Zarządzaniu (w Pełnym / Niepełnym Wymiarze Godzin)

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin W niepełnym wymiarze czasu 2 lat October 2016 Polska Warszawa + 1 więcej

Program Master in Management jest przeznaczony do zaspokojenia światowego popytu na rynku na wykwalifikowanych absolwentów z szerokiego zakresu umiejętności biznesowych, znajomości narzędzi analitycznych, a także możliwość [+]

Program Master in Management jest przeznaczony do zaspokojenia światowego popytu na rynku na wykwalifikowanych absolwentów z szerokiego zakresu umiejętności biznesowych, znajomości narzędzi analitycznych oraz umiejętności zastosowania ich w kontekście rynku. Specjalizacja w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa, a także zróżnicowanej mnóstwo zajęć fakultatywnych, pozwala studentom na tworzenie własnej ścieżki kształcenia przy jednoczesnym zwiększeniu ich obszarów zainteresowania. Program dostarczany jest przez mieszankę modułów nauczania, doświadczenia praktyczne, warsztaty, analiza studium przypadku, i projektów badawczych - i to jest tak skonstruowany, że uczestnicy mogą albo rozpocząć karierę w biznesie lub kontynuować doświadczenie akademickie w studiach doktoranckich. Studenci w ramach programu Akademia Leona Koźmińskiego mgr IBM są zachęcani do uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany oferowanych przez uczelnię, aby opanować umiejętności, które są niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym. SPECJALIZACJE - Zarządzanie strategiczne - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zarządzanie i Doradztwo Co się osiągnie w trakcie studiów? - Znajomość wiodącym koncepcji strategicznych i bieżących wyników badań - znajomość najlepszych studiów przypadków i praktyk - umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego formułowania, oceny i wdrożenia nowych strategii konkurencyjnych - zdolność do przewidywania odpowiedzi na szybko zmieniające się presji otoczenia , - Zdolność do obsługi złożonych problemów biznesowych w granicach budżetu i czasu. - Komunikacja i umiejętności negocjacyjne (prezentacje publiczne, pracy zespołowej, wielu firm i wielokulturowe negocjacje, poza-the-box myślenia) - doświadczenie Prawdziwe ze strategicznych zadań doradczych - krytyczne rozumienie podstawowych pojęć w ludzkim dyscypliny zarządzania zasobami - Znajomość technik wypełniania personelu i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnych zakładach pracy krajowych i międzynarodowych - znajomość psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowań ludzkich w organizacji i sposobów wpływania na ludzkie zachowania - Znajomość zarządzania ludźmi w kontekście krajowym i międzynarodowym - umiejętności i narzędzi potrzebne do prowadzenia niezależnych krytycznych analiz organizacji, firm i modeli biznesowych i strategii - zdolność do oceny procesów zarządzania jako całości w środowiskach wszechstronnych - znajomość typowych problemów organizacyjnych i ich diagnostyka - Efektywna komunikacja z klientami i zrozumienia podstaw międzynarodowe kontrakty handlowe Możliwości rozwoju zawodowego - którymi możesz stać? - Konsultant strategii z głębokiego zrozumienia strategii i jej kontekstu: analizy środowiska, analizy finansowej i diagnozy organizacyjnej - specjalista planowania strategii firmy - wysokiej potencjalnej menedżera - specjalista zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie krajowym lub międzynarodowym lub w administracji publicznej - Konsultant w firmie specjalizującej się w nowoczesnych systemów HRM rekrutacji i selekcji, headhunting, i - konsultant dla największych firm konsultingowych - kierownik na torze CEO wysokim poziomie - A analityk biznesowy Koźmiński Mistrz University Program Zarządzania (pełny etat) - Czesne za semestr: 8600 zł - Wstęp: opłata 750 Program PLN Cechy Leona Koźmińskiego Master in Management (part-time) - Czesne za semestr: 8900 zł (pełny etat), 7100 zł (w niepełnym wymiarze godzin) - Cena biletu: 750 PLN WSTĘP WOLNY TERMIN: Obywatele UE 15 września obywatele spoza UE 1 sierpnia. [-]

2-letni Magister Zarządzania W środowiskach Wirtualnych

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 2 lat October 2016 Polska Warszawa

We wrześniu 2014 roku Akademia Leona Koźmińskiego uruchamia unikalny, absolwent dwuletniego programu w badaniach zarządzania - zarządzanie w środowiskach wirtualnych. Badania będą oferowane bezpłatnie do 20 wysoko wybranych kandydatów. [+]

We wrześniu 2014 roku Akademia Leona Koźmińskiego uruchamia unikalny, absolwent dwuletniego programu w badaniach zarządzania - zarządzanie w środowiskach wirtualnych. Badania będą oferowane bezpłatnie do 20 wysoko wybranych kandydatów. Program ma na celu przygotowanie "cyfrowo" rodzimych studentów do roli menedżerów i specjalistów gotowych do skorzystania z Internetu i technologii sieciowych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Największą wartość programu jest zapewnienie studentom połączenie kursów menedżerskich z najwyższej jakości specjalistycznych kursów związanych z Internetu i technologii wpływ na współczesnego zarządzania. ROZWÓJ KARIERY Absolwenci nowego programu w zakresie zarządzania mogą rozwijać swoją karierę w: - "cegły i zaprawy" firmy, które uważają Internet jako nowe środowisko do pracy w, - "Cegły i kliknięcia" Firmy, które chcą skorzystać z nowych możliwości, jakie daje środowisko internetowe, - "Czyste kliknięć" Firmy, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku, wirtualne firmy konsultingowe, agencje interaktywne, agencje social media itp które świadczą usługi internetowe dla innych firm, Tworzenie własnego e-biznesu. Wiedza, umiejętności, kompetencje Po zakończeniu programu, absolwenci będą wśród inni wiedzą, jak skutecznie: - Zarządzanie organizacjami w krajobrazie współczesnego biznesu - Skorzystaj z modeli biznesowych dostępnych w cyberprzestrzeni, - korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych w działaniach zarządzania i marketingu, - Zarządzanie zmiany w zakresie współpracy i organizacji wirtualne określone przez Internet, - synergicznie połączyć działalność on-line i off-line, - Wykorzystaj potencjał wirtualnych wspólnot, którego przykładem przez crowdsourcing, - stosowanie w praktyce gospodarczej takie zjawiska, jak: współpraca, sieci firmowych , digitalizacji i wirtualizacji, Operate w prawnej, finansowej i etycznego e-środowiska, - Współpraca z e-klientów - indywidualnych. WSTĘP WOLNY TERMIN: 15 września obywateli UE, obywateli państw spoza UE 1 sierpnia. [-]

Filmy

Warsaw - feel invited!

Warsaw, Poland - I love it here!

Kozminski University in numbers

Biegnij Warszawo 2013

Kontakt

Kozminski University

Adres Jagiellońska 57/59
03-301 Warsaw, Poland
Strona internetowa http://www.kozminski.edu.pl/
Telefon +48 22 519 21 00