Master in Management

University of Warsaw, Faculty of Management

Opis programu

Master in Management

University of Warsaw, Faculty of Management

Master in Management

Zarządzanie, Magisterskie Studia Menedżerskie
Studia stacjonarne (dzienne) - limit miejsc 300


Specjalności:

 • Zarządzanie organizacją
 • Marketing
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Rozwój potencjału społecznego
 • Zarządzanie publiczne
 • Bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy
 • E-biznes
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w turystyce
 • Zarządzanie zmianami i technologią
 • Przedsiębiorczość
 • Doradztwo organizacyjneSpecjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, wykazuje się pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą zarządzania i dyscyplin komplementarnych oraz wiedzą specjalistyczną odnoszącą się do poszczególnych funkcji zarządzania. Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, w szczególności umiejętność podejmowania decyzji i planowania w skali przedsiębiorstw i instytucji o innym charakterze. Posiada umiejętność zarządzania strategicznego. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Posiada umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy uniwersyteckiej w pracy zawodowej. Absolwenci posiadają umiejętność i wolę dalszego systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji.


Możliwość zatrudnienia


Absolwent otrzymujący tytuł zawodowy magistra, posiada rozszerzoną wiedzę a także umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym do prowadzenia działalności na własny rachunek. Studia magisterskie na kierunku zarządzanie, zapewniają integrację wiedzy z różnych dziedzin, a także w wysokim stopniu rozwijają kompetencje menedżerskie. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentowi zajmowanie wysokich stanowisk kierowniczych lub stanowisk wysoko cenionych specjalistów w organach zarządzających przedsiębiorstw i grup kapitałowych, instytucjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli. Studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania UW kształcą studentów zgodnie z potrzebami gospodarki i administracji oraz łączą uniwersyteckie wykształcenie z przekazywaniem praktycznych umiejętności menedżerskich.

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Polskie


Ostatnia aktualizacja September 7, 2016
Czas trwania i cena
This course is Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2017
Data rozpoczęcia Paźdz. 2017
Miejsce
Polska Warszawa, Mazowieckie
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Czas trwania Skontaktuj się ze szkołą
Cena Skontaktuj się ze szkołą